Persbericht | National Fisherman heeft een artikel over de SeapiX-F Multibeam Sonar geschreven te lezen via onderstaande link.

Link:

https://www.nationalfisherman.com/new-standard-in-fishery-data-with-seapix-sonar